Μεταπτυχιακή Εργασία

Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο: "ΤΙΜΕΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ME ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ" έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στην Στατιστική.

 Κατεβάστε την εργασία:
5. Γραφήματα - Βιβλιογραφία

* Τα εξώφυλλα και η περίληψη είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά, αλλά το κυρίως μέρος της εργασίας είναι στα αγγλικά. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...