οι ερευνητικές εργασίες των μαθητών μου

 • Οι μεγάλες μαθηματικές ανακαλύψεις ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του δυτικού πολιτισμού (ερευνητική εργασία, Β΄ Λυκείου, 2012-13)                                                          
Β) Το κείμενο της εργασίας (Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄)  
 • Πάντων χρημάτων μέτρον είναι άνθρωπον: Η έννοια της μέτρησης (ερευνητική εργασία Α΄ Λυκείου, Β΄ τετράμηνο 2011-12) 
Α) Η τελική παρουσίαση
Β) Το κείμενο της εργασίας (συρραφή των εργασιών 5 ομάδων)
Γ) Video που επιμελήθηκαν οι μαθητές

 • Διαβάζοντας Μαθηματική Λογοτεχνία - Πυθαγόρεια Εγκλήματα (project Α΄ Λυκείου, Α΄ τετράμηνο 2011 - 2012)
  Α) Η τελική παρουσίαση (όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του σχολείου μας)
  Β) Το κείμενο της τελικής εργασίας (συρραφή των εργασιών 7 διαφορετικών ομάδων)
  Γ) Οι επιμέρους παρουσιάσεις της κάθε ομάδας (δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία από τους υπεύθυνους καθηγητές)
      1. Το ίδιο το βιβλίο
      2. Μαθηματικά 
      3. Κυβισμός
      4. Escher - Lautrec - Dali
      5. Ιστορικό Πλαίσιο
      6. Γαλλική Ποίηση
      7. Γλωσσικό Ζήτημα

  Οι παρακάτω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εξωσχολικών προγραμμάτων:
   LinkWithin

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...