Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Όλες οι περιπτώσεις παραγοντοποίησης που μάθατε στο Γυμνάσιο - Κάνετε εξάσκηση με παραδείγματα

 Περιπτώσεις 
παραγοντοποίησης 
πολυωνύμων

Κοινός παράγοντας
3x + 3y = ………………………………       
5α + 10β = ………………………………..
xy + xz = ………………………………          
12 – 4x = …………………………………
x2y + xzy = ……………………………   
2λ + 10κλ2 + 15κλ = ………………………..

Διαφορά τετραγώνων
x2 – 4 = ……………………………………  
 9x2 – 4y2 = ………………………………..
(2x + 3)2 – 9 = …………………………….      
3x2 – 1 = ………………………………….
Να θυμηθώ: α2 – β2 = (α – β)(α + β)

Ανάπτυγμα τετραγώνου
x2 + 2x + 1 = …………………………….   
α2 – 8α + 16 = ………………………………
2 + 12κλ + 9λ2 = ………………………   
2 – 6ωx + x2 = …………………………… 
Να θυμηθώ : (α + β)2 = α2 + 2αβ + β2 και (α – β)2 = α2 – 2αβ + β2

Ομαδοποίηση
αx – αy  + βx – βy = …………………………
α2 – α + αβ – β = ……………………………
α2x – α2yx + y = …………………………
x2 + 2x – 2y – y2 = …………………………
Τριώνυμο
x2 + 5x + 6 = …………………………
(Σκέφτομαι: ψάχνω δύο αριθμούς που έχουν άθροισμα 5 και γινόμενο 6)
x2 – 3x + 2 = ………………………...
(Σκέφτομαι: ψάχνω δύο αριθμούς που έχουν …………......... και ……..................)
x2 + 4x – 12 = ………………………
(Σκέφτομαι: ψάχνω δύο αριθμούς που έχουν …………......... και ……..................)
x2 – 5x – 14 = ……………………...
(Σκέφτομαι: ψάχνω δύο αριθμούς που έχουν …………......... και ……..................)

Συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων
4x2 – 16 = ……………………………
αx2αy2 + βx2βy2 = …………………………
α2 – 2αβ + β2 – α + β = …………………………
(3x – 6)(x2 – 1) – (5x – 10)(x – 1)2 = …………………………
x2 – y2 + x + y = ……………………
α(x + y)2  + β(x + y)2 – 4α – 4β = …………………………
(x2 + 1)2 – 4x2 = ……………………………
 
Με πρόσθεση και αφαίρεση κατάλληλης ποσότητας
x4 + 4y4 = …………………………
x4 + 4 = ……………………………

1 σχόλιο:

  1. Όσον αφορά την παραγοντοποίηση τριωνύμου διδάσκεται πια η μέθοδος των ριζών α(χ-ρ1)(χ-ρ2).Νομίζω πως πρέπει να την προσθέσεις στις μεθόδους .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...